Solliciteren kan veel tijd en energie kosten. Solliciteren is een vak apart. Door een arbeidsmarkt- en vacatureanalyse, het opstellen van een profiel en het opstellen van cv en sollicitatiebrieven worden tijd en energie efficiënt en effectief benut. Er is ook aandacht voor presentatie en het opzetten en onderhouden van een netwerk.

Werkwijze solliciteren en netwerken:

  • Oriënterend gesprek van 1,5 uur waarin vraagstelling en doel centraal
    staan
  • 2 à 3 bijeenkomsten van 1,5 uur
  • Praktijkgerichte opdrachten


Eindresultaat solliciteren en netwerken:
Het kunnen schrijven van een goede uitnodigende sollicitatiebrief.
Persoonlijke talenten kunnen presenteren bij een sollicitatiegesprek of netwerkgesprek.
Kennis van het opzetten en onderhouden van een netwerk.
Ervaring in het voeren van netwerkgesprekken.